กลับ  หมวดหัวข้องานบุคลากร
คำถามลำดับที่k002115
หัวข้อถ้ามีการเปลี่ยแปลงที่อยู่ และเบอร์โทร
ชื่อผู้ถามนิตา   2 พ.ค. 2556 15:27
รายละเอียดกรณีที่สอบขึ้นบัญชี ตำแหน่งนิติกรไว้ ถ้ามีการเปลี่ยแปลงที่อยู่ และเบอร์โทร จะแจ้งได้ที่ไหนคะ
ชื่อผู้ตอบ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   17 พ.ค. 2556 11:51
ตอบ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ส่งทางไปรษณีย์ มายัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ ในวัน และเวลาราชการ (โดยด่วน) ค่ะ

  User :
  Password :
  คำตอบ :
กลับ